Hjem


Farum Kampsport Center

Ryttergårdsvej 140

 

Træningstider:

Farum Kampsport Center

 - Tirsdag kl. 19:30 - 21.00

 - Torsdag kl. 19:30 - 21.00

 - Lørdag  kl. 10.00 -  12.00

 

Stien/Kulturhuset

Paltholmterasserne 1

- Mandag kl. 17:00 - 18:30

Velkommen til Farum Bokseklub


Har du lyst til at dyrke motion fordi du har lidt for meget på sidebenene - eller går du med et ønske om at få en karriere inden for dansk amatørboksning, så har vi plads til dig.


Kom til en af vores træningsaftener og se hvad vi kan tilbyde. Du er altid meget velkommen til at få en gratis prøvetime.

NYHED - NYHED - NYHED

 

Er du mellem 7 og 15 år?

 

Farum Bokseklub starter nu op med mandags boksetræning for unge mellem 7 og 15 år

Vi træner på Bybækskolen, Stien.

Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.

 

Tag dine kammerater med og få en prøvetræning.

 

Se mere her ->

 

Mvh. Bestyrelsen

We don't stop when we are tired we stop when we are done

Hellere et ringhjørne end et gadehjørne


Indkaldelse


Farum Bokseklub afholder Generalforsamling 2019


Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19:30


DAGSORDEN


  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for den kommende sæson
  4. Valg til bestyrelsen. På valg i år er formanden, Per Krat og 2 bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år ad gangen.
  5. Valg af 2 suppleanter. Vælges for 1 år ad gangen.
  6. Valg af 1 revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.


Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


Se indkaldelse <her>

Stop spild af mad!